РАЗРАБОТКА НА КОНТРОЛЕРИ И УПРАВЛЕНИЯ

Нашият екип от специалисти включва програмисти и разработчици на нестандартни решения за управление. По Ваше сепифично техническо задание, бихме могли да подготвим решение до краен продукт готов за експлоатация. Разработката на електронни модули е свързано не само с писане на програма, а и с управлението на електронния блок и неговото включване към други процеси. Именно тук, партнирайки с Анкос 66 - Аерозолно пожарогасене и тясното ни партньорство с Айекс, ни обединява в решаването на сложни казуси за управление. Така разработваме и произвеждаме сложни и отговорни контролери не само в сектор отопление, а и в секот пожарогасене и автоматизация. На Ваше разположение сме да обсъдим въпросите които Ви интересуват.