ВАКУУМНИ РАДИАТОРИ - СРАВНЕНИЯ
     Интересно е сравнението на вакуумният радиатор с класическия радиатор.
     1. Обемът на топлоносителят за вакуумен радиатор с дължина 85 см - 10 ребра, серия 500 е само 400 мл. - а алуминиев радиатор H600 - само 1 ребро съдържа 430 мл. Т.е. използвайки вакуумните радиатори, обемът на топлоносителят се намалява многократно. Отново пример: За загряването на 1 л. вода от 0-100 С са необходими както споменахме 100 ККал, а за загряването на 10 л. - 1000 ККал. Как ще набавим тези калории е без значение - дали при изгарянето на дърва, въглища, газ, пелети или преобразуването на електроенергия в топлинна е без значение. В крайна сметка за да затоплим вакуумният радиатор е необходимо да му подадем много по-малко количество гореща вода.
     2. Класическият радиатор е конструиран така, че горещата вода преминавайки през него да затопля ребрата му, т.е. обикновенният радиатор има за цел да охлади максимално топлоносителя за да му се загрее повърхността. Така се получава една температурна разлика между входа на радиатора и неговия изход достигаща понякога и 15-20 С. Принципът на работа на вакуумният радиатор е коренно различен. Топлинната енергия на топлоносителят е необходима само за загряването на тръбата намираща се в основата му през която преминава. В зависимост от скоростта на циркулация на горещата вода, то температурната разлика е от 2 до 7 С. Какво означава това? Охладеният топлоносител се връща обратно в котелът за да бъде загрят до изходната му температура. Съответно, трябва да бъде вложен енергоресур за наваксването на охладената вода. Логично е, че да възстановим разлика от 20 С е почти 3 пъти по-енергоемка от колкото да възстановим делта от 7 С.
     3. Работно налягане в системата не е нужно. Необходимо е само да се обезпечи нормална циркулация на топлоносителя по тръбите. Реално, радиаторът се явява продължение на на захранващата го с горещ топлоносител тръба. Не е нужно да има налягане в системата както при класическите радиатори, а това от своя страна води до по-голяма безопасно и безаварийност (течове и др.)
     4. Вакуумният радиатор се загрява равномерно по цялата си височина. Често срещан проблем при класическите радиатори е тяхното загряване в горната им част, а долу са значително по-охладени или направо студени. Първо, равномерното нагряване на отоплителното тяла ни дава отлично лъчево отопление. Преминавайки пред радиатора, се чуства неговата топлина. Второ - загряването на въздуха се осъществява от цялата повърхност на ребрата, а не само в горната им част.

вакуумен радиатор 4/500

     5. Няма никаква възможност за образуване на въздушни тапи, които частично или напълно да намалят работоспособността на радиатора. Вакуумните радиатори не се обезвъздушават, нужно е само да се извади въздухът от тръбите при пълнене на системата.

алуминиев радиаторчугунен радиатор

      6. Поради факта, че вакуумните радиатори сработват само при 35 С и че охлаждат топлоносителя само с няколко градуса, то те са изключително подходящи за соларни и термопомпени отоплителни системи.