ON-LINE СТАТИСТИКА ОТ РЕАЛЕН ОБЕКТ
     Във връзка с желанието на много посетители в нашия шоурум, а също така и големият интерес на последното изложение Стройко в НДК и Секюрити ЕКСПО в Интер Експо Център през 2013 г. относно реалните разходи и ефективността на вакуумните радиатори от началото на 2014 г. водим ежедневна статистика за отоплението на наш реален обект.
     Обектът е разположен в гр.София, тухлен апартамент, строен през 60те години, ъглов.
     Вътрешна изолация на външните стени с вата, а също така изолация на тавана.
     Обърнете внимание, че системата не е оптимизирана и работи с големи загуби. Въпреки това резултатите са на лице.
     Натиснете върху графиката за да видите работата на системата в реално време или посетете следния адрес: http://my.currentcost.com/device/15715
     Статистика за м. Февруари 2014 г.
     
Статистика за м. Януари 2014 г. - вижте тук

Онлайн статистика Отоплителин системи - radiator.bg - вакуумни радиатори

Дата Час показания разход среден разход Друго
1 31.01.2014 г. 21.45 1495     КТ+WC+С1
2 01.02.2014 г. 19.35 1525 30 1,304 КТ+WC+С1
3 02.02.2014 г. 20.10 1571 46 1,877 КТ+WC+С1+C2
4 04.02.2014 г. 01.50 1611 40 1,348 КТ+WC+С1+C2
5 04.02.2014 г. 22.50 1642 31 1,476 КТ+WC+С1+C2
6 05.02.2014 г. 20.40 1669 27 1,227 КТ+WC+С1+C2
7 06.02.2014 г. 22.10 1706 37 1,450 КТ+WC+С1+C2
8 10.02.2014 г. 10.40 1805 99 1,178 КТ+WCT+С1+C2
9 11.02.2014 г. 20.20 1824 19 0,537 КТ+С1+С1
10 12.02.2014 г. 21.20 1829 5 0,217 КТ+С1
11 13.02.2014 г. 23.20 1845 16 0,615 КТ+WCT+С1+C2
12 16.02.2014 г. 19.40 1863 18 0,262 КТ+С1
13 17.02.2014 г. 20.05 1880 17 0,693 КТ+WCT+С1
14 18.02.2014 г. 21.35 1891 11 0,431 КТ+С1
15 24.02.2014 г. 13.00 1930 39 0,285  
16 25.02.2014 г. 20.30 1949 19 0,603  
17 28.02.2014 г. 08.40 1994 45 0,750  
До момента: 499 0,909  

Фактура януари 2014
Натиснете тук за да видите цялата фактура за периода 17.12.2013 - 15.01.2014 г.!
(Във фактурата са включени разходите за: кухненски прибори, бойлер, пералня, друга бяла техника, електроника, осветление и отопление. Фактурата сочи показанията на общия електромер на апартамента, но засичайки разходите по втория електромер, ще направите съпоставка, че е ситуацията е реална)

     Терморегулатор - Tybox-137
tybox-137

     Хол с трапезария - 33,3 кв.м.(КТ)
          - радиатори: 1 х 15/600 + 1 х 8/600 (23х2), нагревател 1000 W 1 х 10/500, нагревател 500 W
Вакуумни радиатори статистика апартамент Вакуумни радиатори статистика апартамент

     Спалня - 13,0 кв.м. (С1)                                     Спалня - 13,5 кв.м.,
          - радиатор: 1 х 10/600нагревател 530 W     1 х 10/500, нагревател 800 W
статистика вакуумни радиатори спалня      вакуумен радиатор в спалня

     Баня с WC - 5,5 кв.м. на 6 февруари добавен терморегулатор на 25 С
          - радиатор: 1 х 10/500, нагревател 500 W
вакуумен радиатор баня

     Първочанално е предвидена тръбна система за отопление на апартамента с локално пално на ток с индукционен котел ВИН-5. Анализите показват, че електрическият котел ползван за отопляване на даденият апартамент не би дал разход по-нисък от този, който би дала контролирана електрическа отоплителна система базирана на електрически вакуумни радиатори. Положените тръби са използвани за кабелни трасета. "Котелното" помещние разполага с захранващ кабел 6 кв.мм, кабелите до всички радиатори са събрани в котелното помещение. Терморегулатор управлявата включването и спирането на нагревателите в голямото помещение. Втори терморегулатор контролира едната стая, третата стая се поддържа на база вграден терморегулатор. Банята се отоплява с фиксиран разход от 250 W/ч.
     Захранващия кабел минава през отделен електромер, отчитащ единствено консумацията на електрическа енергия за отоплителната инстлация. По-долу Ви даваме таблица с показанията на електромера в момента на отчитане.
     Също така даваме възможност в реално време да следите температурата и моментната консумация на системата благодарение на специално оборудване - CurrentCost ENVI. Системата автоматично публикува на всеки 5 минути актуалното състояние.
електромер към вакуумни радиатори електрическа отоплителна система

CurrentCost - Отоплителни Системи