ON-LINE СТАТИСТИКА ОТ РЕАЛЕН ОБЕКТ
     Във връзка с желанието на много посетители в нашия шоурум, а също така и големият интерес на всяко изложение в което вземаме участие водим статистика за енергопотреблението за отопляване на експериментален апартамент от м.януари 2014 г..
     Архив на статистиката за отоплителен сезон 2013-2014 може да намерите тук.
     Обектът е разположен в гр.София, тухлен апартамент, строен през 60те години, ъглов.
     Вътрешна изолация на външните стени с вата, а също така изолация на тавана.
     В апартамента по настоящем има сериозни топлинни загуби от входната врата!.
     Натиснете върху графиката за да видите работата на системата в реално време или посетете следния адрес: http://my.currentcost.com/device/15715
Онлайн статистика Отоплителин системи - radiator.bg - вакуумни радиатори


Замерване за периода 14 октомври 2014 г. - 14 ноември 2015 г.
Обща консумация само за електрическат отоплителна система - 496 кВтч

Монтиран нов електромер с пулт за управление на 12.12.2014 г. в 18.00 ч.

статистика за отопление с вакуумни радиатори 1статистика електромерСнимки към: 22 март 2015 Дата на засичане Час на засичане. Показания, кВтч Разлика с предходен период, кВтч Разход в ЛВ за периода при 0,175 лв/квт.ч
12.12.2014 18.00 0.00 - -
21.12.2014 20.30 369.65 369.65 64.69
30.12.2014 10.00 577.65 208.00 36.40
05.01 09.30 795.65 218.00 38.15
12.01 23.45 1084.45 288.80 50.54
12.02 08.00 1831.00 746.55 130.65
26.02 21.00 2360.00 529.00 92.57
12.03 19.30 2566.90 206.90 36.21
22.03 08.30 2753.37 186.47 32.63
Общо работни часове: 2390,5 часа     481.84
         
14.10.2014 21.47ч - 14.11.2014 22.24ч стар ел.мер   496.00 86.80
14.11.2014 22.24ч - 12.12.2014 18.00ч стар ел.мер   778.00 136.15
12.12.2014 18.00ч - 12.01.2015 23.45ч нов ел.мер   1084.45 189.78
12.01.2015 23.45ч - 12.02.2015 08.00ч нов.ел.мер   746.55 130.65
12.02.2015 08.00ч - 12.03.2015 19.30ч нов.ел.мер   735.90 128.78
         
14.10.2014 21.47ч - 22.03.2015 08.30ч 3826,7 часа   4024.37 704.79
Средна консумация        
- за цялата система на час     1.0516 kW/ч 0.1840 лв/ч
- разход за 1 радиатор     0.2103 kW/ч 0.0368 лв/ч

     Терморегулатор - Tybox-137
tybox-137

     Хол с трапезария - 33,3 кв.м.
          - радиатори: 1 х 18/500 , нагревател 700 W и 1 х 10/500, нагревател 500 W
отопление с вакуумни радиаториотопление с електрически вакуумни радиатори

     Спалня - 13,0 кв.м.                                      Спалня - 13,5 кв.м.,
          - радиатор: 1 х 10/600нагревател 530 W     1 х 10/500, нагревател 800 W
статистика вакуумни радиатори спалня      вакуумен радиатор в спалня

     Баня с WC - 5,5 кв.м.
          - радиатор: 1 х 8/500, нагревател 500 W
вакуумен радиатор баня

     Първочанално е предвидена тръбна система за отопление на апартамента с локално пално на ток с индукционен котел ВИН-5. Анализите показват, че електрическият котел ползван за отопляване на даденият апартамент не би дал разход по-нисък от този, който би дала контролирана електрическа отоплителна система базирана на електрически вакуумни радиатори. Положените тръби са използвани за кабелни трасета. "Котелното" помещние разполага с захранващ кабел 6 кв.мм, кабелите до всички радиатори са събрани в котелното помещение. Терморегулатор управлявата включването и спирането на нагревателите в голямото помещение. Втори терморегулатор контролира едната стая, третата стая се поддържа на база вграден терморегулатор. Банята се отоплява с фиксиран разход от 250 W/ч.
     Захранващия кабел минава през отделен електромер, отчитащ единствено консумацията на електрическа енергия за отоплителната инстлация. По-долу Ви даваме таблица с показанията на електромера в момента на отчитане.
     Също така даваме възможност в реално време да следите температурата и моментната консумация на системата благодарение на специално оборудване - CurrentCost ENVI. Системата автоматично публикува на всеки 5 минути актуалното състояние.

CurrentCost - Отоплителни Системи